Facts & figures

• Van 1873 tot 1978 is Wilhelminapier het domein van de Holland Amerika Lijn (HAL). In het laatste kwartaal van de negentiende eeuw beleeft de trek naar Noord-Amerika en Canada een hoogtepunt. Bijna een half miljoen passagiers maken de overtocht op zoek naar een beter bestaan.

• Tussen 1971 en 1978 zijn alleen nog cruiseschepen in gebruik. Vanaf dat moment krijgen de oude pieren en kaden langzaam aan een nieuwe bestemming als woon-, werk- en recreatiegebied. De Wilhelminapier groeit uit tot een gewilde locatie met een internationale uitstraling: een mix van wonen, werken, nieuwe culturele hotspots en horeca.